Новини

Двама са депутатите, агенти на ДС от Златоград

петък, 12 октомври 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ След поредното решение на Комисията по досиетата 

 

Комисията по досиетата оповести данните от проверката на българските народни представители от ВНС до 40 НС за принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА. От общия брой на народните представители (1815) не са проверени 19, тъй като са родени след 1973г. и съгласно закона не подлежат на проверка. Проверени са 1794 души, от които с принадлежност към бившите тайни служби на комунистическия режим са 138, от които 119 секретни сътрудници, 17 щатни и 2 нещатни служители на ДС. Не са оповестени имената на 17 починали депутати, сътрудничили на службите.

Във ВНС агентите са били 66, в 36 НС те са 33, в 37-ото НС са 40, в 38-ото НС – 31, в 39-то НС – 16. В настоящото 40 НС общият им брой е 19 – от листата на „Атака” 7, от БСП – 6, от ДПС – 4, от БНС – 2.

В списъка на Решение 14/04. 09. 2007 г. на Комисията по досиетата са имената и на двама златоградчани.

. Под № 76 е Кольо Петков Парамов – управление „Гранични войски” – ДС, длъжност Резидент с псевдоним „Яков”. Парамов беше народен представител от Златоград в 36 ОНС, преди това е кмет на с. Ерма река, зам.-директор на ІІ рудоуправление на „Горубсо” в града.

. Под № 133 в списъка е Цезар Михайлов Карафеизов. Отбелязан като съдържател на явочна квартира в Хасково, където работи като директор на Електроснабдяване. Псевдонимът му е е „Аида”. Цезар беше народен представител от Хасково във Великото народно събрание.

 

(Бр. 16/2007 на „Златоградски вестник”)