Новини

Далаверата с двойните заплати на съветниците продължава

понеделник, 08 октомври 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Продължава далаверата между председателя на ОбС Филип Кюртев и общинските съветници, за която информирахме преди два броя. Става въпрос за договорката да бъде избран на шефското място в местния орган за управление с доста тлъста заплата, а той пък да им върне жеста, като провежда по две заседания в месеца и така да лапат двойни заплати до изтичането на мандата.

Това се потвърждава и през втория месец от председателството на Кюртев – отново проведени две заседания, едното от които отново се оказа пълна безсмислица, тъй като спокойно можеше да мине като точка Питания от едно нормално заседние. Сега обаче то премина с питанията на съветници към кмета за кучетата и паркингите, за електроснабдяването и ВиК-авариите, с питания по зададени от хора в селата въпроси, за калдаръмени улични връзки и парапети, за улично осветление... С това избраниците ни най-безсрамно се разпростряха в цяло заседание за около три часа, с две почивки, за да оправдаят следните си заплати:

Пламен Чингаров, Ваклин Чилингиров, Сашо Караджов, Боян Каменов, Емилия Кръстева, Ерол Чинар и Александър Профиров – по 612 лв. бруто, плюс към тях начисления по социални осигуровки 142 лв., общо за всеки 754 лв.

За останалите съветници – Чавдар Профиров, Митю Чаушев, Красимир Николов, Владимир Енчев, Севдалин Кехайов, както и другият Кехайов, а и  Величко Сидеров, заплатата им за м. май е 396 лв., към която се добавят 92 лв. социални осигуровки или общо 488 лв. За председателя Кюртев сумата вече е около 750 лв., заедно с осигуровките. Научаваме, че Спаска Гочева била „порязана” с едната заплата, тъй като на едно от заседанията отсъствала за малко, което било използвано от председателя като повод, за да я отреже, съобщиха съветници.

(Бр. 15/2007 на „Златоградски вестник”)