Новини

Чаушев осъден да не е кмет поне година

събота, 04 август 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Кметът на Златоград Младен Чаушев се лишава от право да заема ръководни държавни и обществени длъжности, включително и кметски функции, за срок от една година, съгласно оповестено решение на Окръжния съд в Смолян. Наложена му е и глоба от 800 лв., предаде БТА. За такава възможност предупреди ЗВ още в първия си брой от тази година, изнасяйки постановление на Окръжната прокуратура в Смолян, в което се иска налагане на административно наказание глоба и лишаване от право да заема държавни и обществени длъжности. Определението на прокуратурата, че нашият кмет „...е с ниска бюджетна култура и дисциплина, демонстрира незачитане на установени правила за разпореждане с целеви средства...”, Чаушев ни приписа като лъжа в алтернативния на ЗВ вестник, излизал преди време в Златоград. Което наложи да публикуваме факсимиле от постановлението, фиксиращо въпросния текст. Административното наказание сега идва заради използване не по предназначение на 73 хил. лв. целеви бюджетни средства през 2005г., общо в десет направления, установено като незаконно от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в Смолян.

Като утежняващо отговорността обстоятелство при вземането на решението си, СОС е приел факта, че Чаушев веднъж вече е бил признаван за виновен по същия член от закона, но не му е налагано наказание, тъй като му е било за първи път. Повтарянето на това деяние сега, е основанието за наложеното наказание. Според БТА, в показанията си пред съда Младен Чаушев обяснил, че не е бил информиран за какво са били предназначени целевите бюджетни средства, които използвал за други дейности. Рискът понякога си заслужава, посочил кметът пред националната информацинна агенция, допълвайки, че тези плащания на общината са били наложителни. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд. С присъда на Окръжния съд в Смолян в началото на тази седмица, кметът Чаушев бе оправдан по друго обвинение за престъпление по служба. По трето дело той е обвиняем за превишаване на права при предоставяне на концесия за експлоатацията на геотермалното находище в района на Ерма река.

(Бр. 12/2007 на „Златоградски вестник”)