Новини

Туристически излет на хората със зрителни увреждания

неделя, 29 юли 2007 ЦРОЗ
За втори път през месец юли връх „Св. Неделя” събра хората с  увреждания от Златоградска и Неделинска общини. Настоящата проява бе организирана от  Районния съюз на хората със зрителни увреждания Златоград  под формата на районен туристически излет.  В своето слово при откриването на проявата, председателят на съюза Недко Башев подчерта готовността на хората с увреждания-членове на съюза, да спазват идеалите на Левски и призова към подобен подход всички сегашни и бъдещи политици.  Участниците приеха декларация  за активен, отворен и коректен подход към хората с увреждания и социално ориентирана местна политика, включваща по-измерими форми на  съдействие. Туристическият излет продължи с веселия, песни танци и други забавления сред природата.