Новини

Кметът бърза да лее бетон в казармата

четвъртък, 21 юни 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
Още не дочакал решението на съда по жалбата на „Екогласност” за общинския почин по застрояването на казармения терен с триетажни жилищни блокове, кметът и софийския му архитект внесоха за пореден път докладна по проблема.
В нея от общинските съветници се иска да приемат изготвения идеен проект, в който основен акцент са въпросните блокове за местни и приходящи мутри, както отбелязахме и в един от миналите броеве. За тях е избрана северната част на имота, който се именува „естетичен фон за заобикалящото го застрояване...” Според заданието за проектиране, подписано от кмета, „задача на настоящия проект е да се предвидят нови терени за жилищно застрояване със смесен характер, като се предвидят нови обществени функции, допълнителни места за паркиране, нови зелени площи...” За въпросните мутри на кмета и архитекта, „...в територията се предвижда изграждане на жилищни сгради до три етажа с търговско-обслужващи площи в сутерена. Застрояването може да бъде в отделни урегулирани поземлени имоти или комплексно”, иска Главната мутра в общината. Пак според това задание, в терена се образува УПИ ІІ – „жилищни блокове, магазини, обществено хранене, битови услуги и административни нужди.”
 
Въз основа на всичко това арх. Запрянова внася идейния си план, според който за жилищните блокове се цепят 4 248 кв. м, 1076 кв. м са за разширяване на автобусна спирка и паркинга, а 10 280 кв. м за парк, разположен в южната част на имота. Предвижда се „водна група”, включваща фонтан, чешма и алпинеум, както и летен театър, водно огледало, кафе-аперитиви, детска площадка и пр.
Против застрояването на този централен терен с жилищни блокове бяха събрани над 800 подписа, последвани от фалшива контраподписка от „строителя” Сидеров, страстен фен на младите хора, които щели да живеят в тези блокове...
 
Настоящият идеен проект се внася в ОбС, без да е бил обявяван конкурс за проект сред специалисти архитекти по паркостроителство, каквато беше първоначалната идея. Освен това, няколко местни фамилии с претенции за собственост върху части от този терен, водят реституционни дела, което не пречи на кмета и неговия архитект да се упражняват, като бъркат жилищното строителство с обществените зелени пространства. И да бързат да изливат бетон...
 
(Бр. 8/2007 на „Златоградски вестник”)