Новини

Купуват от Кабил горска площ в центъра на Златоград за складове

четвъртък, 14 юни 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
Горска площ около 4 хил. кв. м се договарят да закупят от Министерството на земеделието (МЗ) чрез Националното управление на горите (НУГ) двама местни бизнесмени. Това са Румен Джандев от Старцево и Севдалин Гюнелиев от Златоград. Теренът е в централната градска част, извън регулацията на града, който ще бъде изсечен и изравнен, а след това застроен с търговски площи, тип халета, за складови помещения. Намира се непосредствено до новия склад на Ангел Родопски, засаден с млади борови дървета на около трийсетина години.
Държавното лесничейство в Златоград вече е дало съгласието си за покупката и потвърди, че става дума за строителство на складова база. Според тях преписките вървят от около две години, като тази на Гюнелиев веднъж е връщана за актуализация на оценката и е минала на втори етап от нея. Директорът на лесничейството информира, че теренът се купува като горска площ, но вероятно ще се променя предназначението на имота, като за това, с да или с не, ще се произнася НУГ, с последна дума от министерството на Кабил.
 
Веднага след получаване на информацията в редакцията, се обърнахме и към Общинската поземлена комисия, но председателката й Ирина Пелтекова отказа разговор, позовавайки се на някаква заповед. Тази чиновническа безцеремонност по въпроси, засягащи пряко обществото, ни накара писмено да поискаме съдържащите се данни по проблема в този държавен орган, позовавайки се на Закона за достъп до обществената информация (ДВ, бр. 55/7 юли 2000г.).
В писмото на редакцията се казва, че най-голямата база данни е тази на държавата и е естествено достъпът до нея да бъде свободен. Защото държавата не е едноличен собственик на събираните от нея данни. Държавните служители са именно „служители”, а не облагодетелствани собственици на държавната информация, поради предимството си, че разполагат с нея, казваме в писмото. И искаме обяснително писмо с наличните данни – постъпили искания и заведени преписки за покупка на терени от Горския фонд на община Златоград за периода 2003-2007г., а решенията на общинската поземлена комисия за евентуално одобрение или не на исканията от физически и юридически лица за закупуване на терени, да ни се предоставят на технически или хартиен носител.
 
Разбира се, споменатите двама „секачи”, се договарят лично с министър Нихат Кабил, като го уверили, че преминали към отбора на депесарската клиентела. Джандев дори е бивш служител в Държавното лесничейство под шапката на МЗ. И по сведенията ни всичко било договорено – квадрати, цени, корупционни проценти. Общината, както винаги, е в неизвестност – никой не знае кой какво и чрез кого краде общественото богатство. Може би защото там са както много от крадците, така и самите им покровители. Които с още едно изменение на ПУП, ще продължат да превръщат центъра на града в складова площадка за железарии, ламарини и дървения. Все пак, нека направим опит да активизираме общественото внимание към поредната далавера със зеленото богатство на златоградчани. Може пък и да излезе вярна изречената от писателя Станислав Сивриев мъдрост, че дори когато губим, все нещо остава и като печалба за интелектуалното малцинство...
 
(Бр. 7/2007 на „Златоградски вестник”)