Новини

Инициативи на ОбС Златоград

понеделник, 11 юни 2007 ЦРОЗ

Работна среща по проблемите на образованието в общината организира ОбС Златоград. Тя е насрочена за понеделник, 11/06/2007 от 13,30ч в залата на ОбС. В нея ще вземе участие и началника на РИО на МОН Смолян - г-н Петканов. Участието в срещата на всички просветни деятели, родители, граждани и  заинтересовани страни  е свободно. На срещата освен хода на изпълнението на общинската образователна стратегия се очаква да се дебатират и някои въпроси, провокиращи обществения интерес като :  "Следва ли в СОУ "Антим І" да се обявява прием на първокласници или началното образование в града да бъде предоставяно само на ОУ "Васил Левски" ?", " Дали промените в Закона за средното образование  ще доведат до сливане или преструктуриране на  двете средни учебни заведения в Златоград, които по време на своите юбилейни чевствания през май доказаха своята значимост и специфичен принос?" , "Как ще се осъществи диференцираното заплащане на учителите и къде се очакват нови съкращения на училищен персонал?", "Как ще се промоцират атрактивните паралелки ( немски език, математика и инф.технологии, предприемачество, туризъм, моделиране на облеклото, и др) в средните учебни заведения на общината?",  "Ще има ли следваща стъпка в оптимизиране на общинската  училищна мрежа  в селските населени места след закриване на училището в Аламовци?", "Може ли да очакваме втори училищен автобус, след като първия е все още "закотвен" край Тютюнева?", "Какви са критериите и кои са одобрените проекти от златоградските училища по националните програми на МОН?" и др.

През следващата седмица ОбС Златоград организира и поредица от приемни по населени места с граждани по актуални въпроси, както следва:

Старцево - четвъртък, 14/06/2007 от 10,00 ч. до 12,00 ч - малката зала на читалището;

Ерма река - петък, 15/06/2007 от 10,00 ч до 12,00 ч в малката зала на читалището;

Долен - понеделник, 18/06/2007 от 10,00 ч до 12,00 ч в кметството;

ОбС Златоград