Новини

За по-чист град

понеделник, 04 юни 2007 ЦРОЗ

В Златоград пристигна и веднага бе пуснат в експлоатация нов товарен автомобил за сметоизвозване. След необходимостта от разделно събиране на отпадъците  и извозването на  битовите отпадъци до депото в Мадан, този автомобил е нужен за организиране  на  ритмичното  сметоизвозване.  За  закупуването му са използвани  около 100 хил лева.  Средствата са от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)  под форма на безвъзмездна помощ и безлихвен зааем, който ще се погасява от таксите за битови отпадъци.  

Новият автомобил е с полезен обем 10,5 куб.м и е снабден със съвременно за предназначението си оборудване.

ЦРОЗ