Новини

Колят говедата. Както при Луканов и Виденов

петък, 11 май 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
Г-н редактор,
Преди около 4 месеца информирах кмета на общината Чаушев подчинените му служители за безпричинно удвоените цени, на които се продават фуражи и брашна от местни босове. Това е една от причините животновъдите в общината масово да ликвидират животните си, особено крави. Това се доказва и от факта, че на последния курбан в с. Старцево са заклани 20 крави, което никога не е бивало. Затова само в кв. Голяма река на града в момента са останали около 40 крави, докато само преди двайсетина години те наброяваха 320.
По достоверна информация, която имам от други райони на страната, цените на фуражите се продават с пъти по-евтино, в сравнение със Златоград. Затова моля да изискате проверка от страна на местния клон на Федерацията за защита на потребителите, които не обръщат внимание на гражданските сигнали и само чакат да си вземат заплатите.
 
Стоян Бозов
Златоград
 
(Бр. 6/2007 на „Златоградски вестник”)