Новини

50 години Гимназия в Златоград

понеделник, 30 април 2007 ЦРОЗ

Две важни годишнини – 50 години  Гимназия в Златоград и  155 години светско образование в града ни ще бъдат отбелязани през настоящата година по инициатива и организация на СОУ „Антим І”  Златоград. За целта е изграден инициативен комитет с участието на представители на местната власт, бизнеса,  училищното ръководство,  настоятелство, обществеността.  Първата проява, свързана с годишнината бе юбилейния концерт на танцов състав „Мераклийче”. Съвсем логично основния акцент на програмата е около деня на българската просвета и култура  - периода  от  22 до 26 май е  изпълнен с  ритуални, исторически,  изследователски и други оригинални прояви.