Новини

Kmete, kmete… No comment. Чаушев в ролята на наивник

сряда, 11 април 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
Лафчета...
 
„- Кое е последното нещо, което прочетохте за себе си и което смятате за недостоверно?
-         Това беше една много неприятна статия, на която самият аз много се учудих: „Кметът на община Златоград – слаба бюджетна култура”.
-         Как бихте коментирали тази статия?
-         Тези думи бяха приписани на прокурора, но той не ги е казал. И аз бих попитал какво значи слаба бюджетна култура?”
 
(Бр. 1/20 февруари 2007г. на „240 часа”)
 
 
Публикацията...
 
„Следствие по тръгналото дело срещу кмета се води от началото на юли м. г. Причината са получени средства с целево предназначение в общината в размер на 1 145 231 лв. от ПК за защита на населението от бедствия и аварии, които били пренасочени за ползване по текущи нужди на общината, общо десет направления, установено като незаконно от АДВФК-Смолян...
...Повтарянето на това деяние сега наблюдаващият прокурор определя като „ниска бюджетна култура и дисциплина, незачитане на установени правила за разпореждане с целеви средства...”
 
(Бр. 1/29 януари 2007г. на „Златоградски вестник”)
                                              
Фактите!
 
...Следва факсимиле от оригиналното прокурорско постановление, където ясно се четат думите на прокурора, които Чаушев отрича.
 
(Бр. 3/2007 на „Златоградски вестник”)