Новини

Златоградският кмет с ниска бюджетна култура, според прокуратурата в Смолян

четвъртък, 29 март 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
Кметът на общината Младен Чаушев започна новата година с ново дело, първото заседание на което трябваше да се състои на 23 януари в Смолян. Съдът обаче уважи искането му и отложи делото за 10 февруари, тъй като адвокатът Григор Джангалов е отказал по-нататъшната му защита и в момента е в търсене на друг защитник.
Новото дело срещу Чаушев влиза в съда след постановление на Окръжната прокуратура в Смолян, с което се иска освобождаване на кмета от наказателна отговорност, но се предлага налагане на административно наказание глоба и лишаване от право да заема държавни и обществени длъжности.
Следствие по тръгналото дело срещу кмета се води от началото на юли м. г. Причината са получени средства с целево предназначение в общината в размер 1 145 231 лв. от ПК за защита на населението от бедствия и аварии, които били пренасочени за ползване по текущи нужди на общината, общо десет направления, установено като незаконно от АДВФК-Смолян. По-късно тези средства са възстановени от републиканската субсидия, което е причина сега прокуратурата да иска освобождаване от наказателна отговорност.
 
По-важните плащания с целевите средства, дошли от комисията по бедствия и аварии, за които на кмета се иска наказание, са следните: 42 151 лв. на „Екостройметал”-Хасково, 10 хил. лв. на „Валзах”-Златоград, 10 330 лв. на „Графит комерс”-Кърджали, 5934 лв. на „Екоинженеринг”-Кърджали и други на обща стойност 73 435 лв.
Според прокуратурата в Смолян, утежняващо отговорността обстоятелство е факта, че Чаушев веднъж вече е бил признаван за виновен по същия член 254А от НК, но не му е налагано наказание, тъй като е било за първи път. Повтарянето на това деяние сега наблюдаващият прокурор определя като „ниска бюджетна култура и дисциплина, незачитане на установени правила за разпореждане с целеви средства...”
 
(Бр. 2/2007 на „Златоградски вестник”)