Новини

Туризмът в ръцете на младите

четвъртък, 22 март 2007 ЦРОЗ

Обучителен семинар  "Туризмът в ръцете на  младите - образът на моя роден край в обединена Европа" организира от 23 до 25 март Национално движение "Българско наследство" в Етнографския Ареален комплекс Златоград с домакинството на Сдружение "Дельо войвода".  В проявата ще участват 15 младежи от СОУ "Антим І".  Основните теми са свързани с археологическото наследство на Родопите,  културните коридори в Югоизточна Европа, туристическия продукт като част от културната идентичност на Родопите, културно-историческото наследство на Златоград и региона и др. Сред  лекторите са проф. Маргарита Ваклинова, проф. Румяна Михнева, проф. Румяна Ангелова, Илия Годев, Борис Тумангелов, Никола Дамянов и др. Лекционните занятия са съчетани с посещение на места, фотосесии и запознаване с комплекса.

ЦРОЗ