Новини

НАТУРА 2000 и Златоград

вторник, 20 март 2007 ЦРОЗ
Българска Фондация за биоразнообразието и Община Златоград организират информационна среща “Представяне на екологичната мрежа НАТУРА 2000- практически аспекти по изграждане на мрежата и ползи за местното население. Тя ще се проведе в кино “Фокус” на Читалище “ Просвета” на 22 март, четвъртък,  от 10.30 до 13.00 часа.
По време на срещата ще бъде представена Натура 2000, ще се разгледат  защитените зони в региона и финансовите механизми за насърчаване опазването и природосъобразното управление на местата. Лектори ще бъдат представители на МОСВ и МЗГ.
За участие в срещата и дискусията към нея се поканват местните власти, собствениците и ползвателите на земи и гори, заинтересовани граждани.
 
Информацията за мрежата е динамична.
Подробности са поместени на адрес  http://natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
а по-честите въпроси - http://www.moew.government.bg/
 
От  Община Златоград за НАТУРА 2000 са предвидени части от землищата на Кушла (в зона Източни родопи) и част от землищата на Златоград, Аламовци, Ерма (в зона Циганско градище ) Подробни карти може да видите тук.
 
ЦРОЗ