Новини

Изява на младежите от театрално-дискусионния клуб

вторник, 06 март 2007 ЦРОЗ
Театрално-дискусионния клуб за превенции към ОДК направи своята първа публична изява с помощта на актриси от Театър “Цвете” – София. В продължение на няколко месеца те подготвиха ученици от СОУ “Антим І” и ПГ “Христо Ботев”, за да изнесат първото си представление пред своите съученици, класни ръководители, приятели, гости от различни институции – ОбС,  Граничен полицейски участък и РПУ,  Дирекция Социално подпомагане, ръководители на учебни заведения, представители на НПО.
Това не е традиционен театър, а форум-театър с активна публика, която не само участва в дискусията по темата, но и в самата постановка. Както споделиха участниците, за тях това е било предизвикателство, защото за първи път самите те работят по емата за трафик на деца и хора, за първи път се изявяват като актьори и представят заедно двете  средни училища. Тепърва през клуба предстоят изяви пред отделни класове, училища, кръгла маса в Смолян и постановка в София.
Ето и част от форума:
На темата за “Трафика на деца и хора” бе посветено представлението на  Театрално-дискусионенния клуб за превенции. Целта му е подпомогане на младите хора в осъзнаване на техните права и отговорности, изграждане на умения за защита на човешките права – превенция от участие в актове на насилие и трафик. Бяха изнесени две ситуации, които са напълно актуални и възможни и се случват в днешно време. Първо бяха показани мечтите на младите хора, а след това как те могат да рухнат, когато не са подготвени добре за живота.
В първата ситуация бе представено  как едни родители продават собственото си дете, само и единствено заради пари. Внушението е, че в трафика на хора, един от начините за донасяне на доходи в семейството може да стане и собственото дете.
В другата ситуация се показа как младежи, чиято връзка се гради на поставянето на условия също може да те въвлече в трафик. Доказа се, че прекъсването на взаимоотношенията с родителите, липсата на собствено мнение е също основен проблем. След това беше направена дискусия с публиката, в която трябваше да се определят моментите и да се направи така че да има спасение за момичето. Оказа се, че е много лесно да вземеш решение и да кажеш “СТОП”, когато не си пряк участник в ситуацията, т.е. тя не се случва на теб.
Изводът от участниците: “Ако връзката дете-родител е стабилна и  има вяра и подкрепа от родител, ако по-рано се научим да казваме “НЕ” и съумеем да прецениме обективно дадена ситуация – то може да се предпазим от наивността си и предпазим себе си от красивите обещания на скритите зад маска трафиканти.” Никой не е застрахован от попадане в трафик, но всеки може да се учи и да използва най-добрият избор пред себе си!
ОДК / ЦРОЗ