Новини

Заседанията на ОбС и постоянните комисии

петък, 02 март 2007 ЦРОЗ
Заседанията на постоянните комисии при ОбС Златоград са насрочени както следвa
02 март – 13.00 ч - ПК по устройство на територията
02 март – 15.30 ч - ПК по образование и социални деиности
05 март – 10.00 ч - ПК по законност ред и сигурност
05 март – 14.00 ч - ПК финансово-икономическа
06 март – 16.00 ч - ПК по здравеопазване, спорт и младежки дейности
Основната тема е Общински бюджет 2007
 08 март – 09.00 ч - Заседание на ОбС
Всички заседания се провеждат в залата на общината и са открити за граждани.
ОбС