Новини

Заплатите на общинските съветници в Златоград за един месец, при проведени две заседания:

петък, 23 февруари 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
Пламен Чингаров – бруто 510, обща изплатена сума – 631 лв. 
Спаска Гочева – бруто 688.80, обща изплатена сума – 852 лв.
Владимир Енчев – бруто 320, обща изплатена сума – 396 лв.
Ерол Чинар – бруто 495, обща изплатена сума – 613 лв.
Емилия Кръстева – бруто 510, обща изплатена сума – 631 лв.
Стефан Кехайов – бруто 480, обща изплатена сума – 594 лв.
Величко Николов – бруто 350, обща изплатена сума – 433 лв.
Албена Арнаудова – бруто 510, обща изплатена сума – 631 лв.
Александър Профиров – бруто 510, обща изплатена сума – 631 лв.
Боян Каменов – бруто 350, обща изплатена сума – 433 лв.
Филип Кюртев – бруто 495, обща изплатена сума – 613 лв.
Митко Чаушев – бруто 335, обща изплатена сума – 415 лв.
Александър Караджов – бруто 480, обща изплатена сума – 594 лв.
Величко Сидеров – бруто 350, обща изплатена сума – 433 лв.
Ваклин Чилингиров – бруто 350, обща изплатена сума – 433 лв.
Чавдар Профиров – бруто 335, обща изплатена сума – 415 лв.
Севдалин Кехайов – бруто 335, обща изплатена сума 415 лв.
 
За сведение на читателите ни, софийските общински съветници получават базово възнаграждение 450 лв. за двете сесии в месеца, плюс 50 лв. за участие във всяка от комисиите. Запомнете горните имена, защото те отново ще искат да ви излъжат на изборите през есента на 2007.
 
(Бр. 17/2006г. на „Златоградски вестник”)