Новини

Златоград и туризма

сряда, 14 февруари 2007 ЦРОЗ
На 13/02/2007 бе свикан първия за годината Консултативен съвет по туризъм в общината, в който участват 16 представители на  местната администрация, ОбС, хотелиери, ресторантьори, местни туристически и други неправителствени организации.  Участниците веднага маркираха няколко   основни  проблема - смешно ниската туристическа такса, събраната през 2006г и липсата на категоризация на голям брой обекти – заведения, места за настаняване, семейни квартири.
Бе отчетено, че таксата внесена от всички хотелиери е 1100 лв, което означава, че за всеки от петте основни действащи хотела през миналата година са нощували  средно по ... 1 човек на денонощие!     Туристическата такса е включена в цената на нощувката,  събира се  от нощуващите в хотелите, но странно защо тя не постъпва по назначението си.  През 2006 г таксата бе в размер на 0,60 лв, а от началото на 2007 г – 1,00 лв. Официалният брой на регистрираните нощувки може би е една от причините Златоград да не бъде сред общините с потенциал за туризъм (според Оперативна програма “Регионално развитие”).  Като втора причина участниците посочиха ниския брой категоризирани обекти и нежеланието на собствениците и ползвателите да извършват задължителните процедури за категоризация.
Поставен бе въпроса и за ефективното ползване на продуктите по проекти, имащи отношение към туризма, особено от проект “Дестинация екотуризъм в Златоград” – маркетингова стратегия и туристически интернет портал. Обсъдено бе и предложение за изпълване със съдържание на  новото Туристическото бюро до частната автогара. Една от идеите е за посетителски център за  информация и резервации, като общината го предостави за стопанисване на местното сдружение на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.
На консултативния съвет «Ферател България” представи  атрактивни възможности за обмен на информация и регистрация като панорамни камери, излъчващи по водещи сателитни канали, табла-информатори от типа Тоuchscreen  с широк набор възможности – туристическа информация, настаняване, ресторанти, събития, култура, фото и е-mail  услуги, инфо от «А» до «Я»  и др.
Следващото заседание на съвета по туризъм бе планирано за втората седмица на март, където ще се представят програмата за туристически прояви за 2007, критериите за участия в туристически борси, отчет от участието  в Регионална Туристическа Асоциация «Родопи».
 
ЦРОЗ