Новини

Ще се подобри ли качеството на питейната вода в града?

събота, 10 февруари 2007 ЦРОЗ

Това бе един от въпросите, който общинските съветници отправиха на управителят на държавното  дружество "ВиК" -  Смолян Устабашиев по време на заседанието на ОбС. Повечето от жителите ползват за пиене изворна вода (Пирийца, Мангово, чешма Юбилейна-Кадиев), което не е  добър атестат за питейните качества на вода в тръбите. Отговорът на управителя бе, че водата предоставяна от дружеството отговаря на всички физико-химични показатели, позволюващи употребата й за питейни нужди. Не се предвижда промяна на технологията за почистването й.

За сметката на това ВиК  Смолян е отправило искане  за повишване на цените, поради повишените инвестиционни разходи. Цената на 1 куб.м вода  се предлага да стане 1,00 лв без ДДС (досегашна цена 0,95 лв, повишение 5,3%) на водата, добивана по гравитачен път  да стане  0,70 лв (досегашна цена - 0,65 лв, повишение 7,7%) , на отходните води  6 ст ( досегашни 5 ст, повишение 20%).

На заседанието бе коментирано състоянието на водоснабдяването в населените места на общината. Основният акцент бе върху изграждащият се проект за "допълнително водоснабдяване на Старцево". Посочено  и подкрепено с цифри бе, че неговата реализация по никакъв начин няма да повлияе върху  дебита за другите населени места, както и върху  цената на водата.

Не толкова оптимистични бяха очакванията от новата пречиствателна станция, чиято експлоатация ще изисква значителни разходи от страна на общината.

Коменентари и подробни вижте тук.

ЦРОЗ