Новини

Младежки театрално-дискусионен клуб към ОДК

петък, 09 февруари 2007 ЦРОЗ
 
Екип от театър “Цвете”София, в продължение на два дена през изтеклата седмица дискутира с младежи от Златоград въпросите за превенцията. Това е продължение от посещението на групата от клуба в курорта “Св. Св. Констатин и Елена”, в началото на годината.
Поредното занятие на учениците се проведе в ЦРОЗ, където бе представен филма “Отвори очи” и се обсъдиха проблемите, свързани с трафика на хора. Изрази се опасение, че въпросите с трафика не са  непосредствено свързани с  подрастващите. Друга група опонира с тезите “близост до границата” , “наскоро разбития канал”  и обоснова необходимостта от превантивна работа. Филмът бе излъчен и по телевизия “Сат ТМ”.
Предстоящите дейности на младежите от клуба включват провеждане на проучване след свои връстници  за различните зависимости и подготовка на проект за младежка инициатива. Финалната изява вклюва участие на театрално– дискусионния клуб   във фестивала “Агора” в София.
ЦРОЗ / Лиляна Андреева