Новини

Незаконни стени на воля строят съветници

неделя, 28 януари 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
След сигнал от наши читатели в с. Долен, проверка в строителния отдел на общината показва, че общинският храненик и печално известен хулиган Митю Чаушев е построил втория си дувар, този път на Доганица, в противоречие на всякакви строителни норми и изисквания.
Оказа се, първо, че никакво строително разрешение не е издавано за предоставения му обект и такова разрешително няма в документацията на отдела. Второ, макар и да е представен работен проект, не е определян технически отговорник и/или инвеститорски контрол от общината и такъв не е осъществяван. В ТСУ предположиха, че контролът е възложен на кмета на селото, но на наш въпрос г-н кметът отговори, че няма такава заповед към него за строеж.
Така, без техник и контрол, както е по закона, без надлежно издадено разрешително за строеж, доленският галеник на общинския ни кмет си получава парите, спретва бригада и вдига стеничката.
 
Общата стойност на обекта е 23 хил. лв., отпускани от фонд „Стихийни бедствия” и въпреки дюлгерските своеволия те вероятно ще бъдат безпроблемно изплатени.
И за друг незаконен обект се заговори из коридорите на администрацията – този път за берлинската стена, издигната до Цунцовите къщи, за да се възстанови отнесения от наводнението парцел, чийто собственик сега е д-р Ангел Белев. „Злите” езици говорят, че тук ще е бъдещия хотел на друг известен съветник- строител, разбира се в съдружие със семейството на директорката Салагьорова. Която пък щяла да си има ресторант. Кой и как им предоставя този терен, как ще отнемат собствеността на д-р Белев, не е ясно. Но и защо е нужно да се знае – принципът на свършените факти и кметския непукизъм на кандидатиралия се за пети, пардон – трети, мандат Младен Чаушев, е добре отработвана практика вече близо осем години. Това обаче предстои да проверим, засега се знае само, че се търси компетентно лице, което да подпише документите по строежа. Такъв обаче не се намира, защото и тук никой не е проследил как се строи и защо. Предполага се, че с някой и друг лев всичко ще се оправи и кметът ще може спокойно да подпише поредния строителен договор с поредния съветник. Не без директорката Сальгьорава, разбира се - нейният дял е недосегаем.
 
(Бр. 13/2006 на „Златоградски вестник”)