Новини

Здрава семейна идилия в община Неделино плаче за прокурор

сряда, 24 януари 2007 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
Нови данни, този път за чиновничеството в Неделинската община, ни предават наши читатели от съседния град, след като са прочели публикувания в миналия брой материал под заглавие „И в Неделино общинари точили народни пари от дувари”.
И този път става въпрос за пари, но вече от разни проекти, които вървят за изпълнение – например по ФАР се извършва ремонта на покрива на гимназията. Ръководител на проекта е Надя Димитрова, съпругата на кмета Здравко Димитров, начална учителка, за което тя получава възнаграждение 400 евро.
По правило начело на всички общински проекти са държавни служители в общинската администрация, казват хората. Например Зоя Какалашева е началник на кметската канцелария, също с 400 евро заплащане; Софка Личева, която е главен счетоводител, също е шеф на проект, както и Даниела Чандърова – секретарка на кмета.
 
Оказва се, според нашите читатели, че около осем семейства в общинската администрация работят заедно, в противоречие на закона. И изброяват: Мильо Бабачев е шофьр тук, а жена му Ирена е шеф на ГРАО; другият шофьор е Алекси Видински, чиято жена Елза пък завежда културата; Стамен Русев е началник отдел в администрацията, жена му Албена – касиер; също в администрацията е на работа бащата на Албена – Живко Байрактаров; в общината са на щат и семействата на Стефан и Бистра Гочеви, както и Асен и Марина Белеви.
Споменатата началничка на кметската канцелария Зоя, е тук редом до съпруга си Славчо Какалашев, завеждащ инвеститорския контрол. Тих пристан в държавните службички на общината са намерили и съпрузите Ружко и Катя Халваджиеви.
 
Община Неделино е с 56 щатни бройки в администрацията си, има 15 кметства и населени места, общинските съветници тук са 13 на брой.
А дали семейната идилия, която цари тук, има здрави законни основи – готови сме да дадем думата на блюстителите на закона от Районната прокуратура.
 
(Бр. 15/2006г. на „Златоградски вестник”)