Новини

Информационни технологии

четвъртък, 27 април 2006 ЦРОЗ
В Златоград приключи  IT  обучението на държавните служители, представляващо първия етап от Проекта “i-Government”. То се осъществи от Телецентъра при Център за развитие на общината. Успешно преминаха обучението 28 служители.   Начинаещите групи акцентираха върху текстообработващи програми и комуникация в Интернет, а напредналите – върху електронни таблици и презентации. Най-активно участие в тренинга взеха представителите на ОбА, Дирекция БТ, Дирекция СП, ОбЗГ и РВМС. Интерес предизвика ползването на новата интегрирана тренинг  програма на Microsoft за онлайн тестване и самоподготовка, изготвянето на индивидуални шаблони и формуляри, както и оформянето на презентации. На разположение на обучаемите са и останалите информационни ресурси на Центъра за развитие. Вижте подробности от галерията.
В студентския обучителен портал, обучаемите посочват следните мнения и резултати : "Формирани са  базови умения за ползване на информационни технологии" ; "Необходимо е повишаване общата продължителност на занятията" ; "Интерес и потребност от последващи обучения". 
Последващите обучения, предназначени за държавните служители, са насочени към услугите на електронното правителство, както и към повишаване на езиковите компетенции, където Община Златоград е заявила потребност от изучаване и на гръцки език.
ЦРОЗ