Новини

Трета сесия на Обществен форум “Родопа – гласът на времето”

петък, 10 март 2006 ЦРОЗ

Целта на  регионалния обществен форум за културно-историческото наследство (КИН), реализиран в общини  Смолян и Златоград  е културно-историческите дадености да се превърнат в инструмент на икономическото развитие.  Инициативата се финансира от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, ФРМС, Национален фонд Култура и двете общини.  В Златоград, на 01 февруари се проведе  Втората сесия на форума. На нея се представиха актуализираната карта на КИН и се формулираха проектни идеи.  На  предстоящата сесия през месец март в Смолян, ще  бъдат представени предложенията на  работните групи  за регионално значими теми, т.нар. “символи на КИН”  в региона:

 1. Стари транс -родопски пътища
 2. Пътят на млякото
 3. Фолклорна култура
 4. Родопска архитектура
 5. Култови места в Родопите
 6. Родопски занаяти и бит
 7. Митове и легенди

Ако тези теми се приемат от форума, популяризацията на регионалното КИН ще се осъществи  чрез:

 • Справочник “Родопа- гласът на времето”, със сезонен календар.
 • Дигитален документален център;
 • Интернет страница;
 • Постоянно пътуваща фотоизложба;
 • Драматизация  на исторически събития;
 • Обратна връзка с туристи и гости;

                                                                                    ЦРОЗ