Новини

Сборник с автентични Златоградски традиции

сряда, 11 май 2005 ЦРОЗ
Център за развитие издаде Сборника с автентични Златоградски традиции и кукерски картички по проект “Автентично Златоградско наследство – подарък за децата ни” в рамките на програма “Живо наследство” на Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Екземпляри от тях могат да бъдат получени от офиса на сдружението, по заявка на електрона поща: zcdc@zlatograd.com или тел.: 03071/4205.