На фокус

Преглед ЗВ: Как забогатяваше през мандатите кметът Мирослав Янчев и фамилия...

 

Ефим УШЕВ

 

 

Оказва се, интересно „четиво” са декларациите за материалното състояние на лицата, заемащи висши държавни длъжности, които те по Закона за публичност на имуществото си са длъжни да внасят всяка година. Защото от тях най-ясно може да се проследи как с годините, прекарани във властта, много от тях от обикновени „простосмъртни” в началото, постепенно се [...]

Златоградски вестник 15 януари 2019

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93