На фокус

Диалектите: „Колкото и да ми пироти, нема да ми напизми…“

 

Иван СТЕФАНОВ

 

 

Извеждаме в заглавие един диалектен израз от Златоград, който и днес продължава да битува в ежедневието ни. Но какво означава той, макар за всеки да е ясен като смисъл?

Тук предлагаме един „превод“ по изясняването му, но ще очакваме и други обяснения от любознателните ни читатели.

 

ОБЯСНЕНИЕТО

 

Неговия смисъл може да се разясни със следния по-нормален израз: [...]

Златоградски вестник 12 декември 2017

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93