На фокус

Втори информационен ден за своя проект проведе фирмата „Некст Билд“ в Златоград

 

На 09. 08. 2017 г. фирмата сключва договор по  проект „Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което да доведе до намаляване [...]

Златоградски вестник 21 септември 2018

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93