На фокус

Поздравителни: Препрочитам за пореден път вашата статия...

 

Уважаеми г-н Ушев!

Днес реших да си почина, но с какво да запълня тези минути? Я да взема една книжка на сп. „Родопи” от времето, когато бях и в редколегията и работехме заедно с проф. Димитър Филипов – удивителен човек! И поподам сега на бр. 1-2/2015 г. и си рекох: я още веднъж да видя [...]

Златоградски вестник 09 август 2020

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93