На фокус

Темата: Убийствените прахови частици намаляват, но нивата в Златоград са все още високи

 

Цели 28 листа е протоколът от 25 март т. г. за имисионното двуседмично замерване чистотата на въздуха в Златоград от специализираната кола на Регионалната лаборатория в Пловдив. Той е подписан от ръководителя на лабораторията по изпитването на въздуха д-р Весела Генина и в резултатите са дадени нивата на озон, въглероден оксид, азотни оксиди, серен [...]

Златоградски вестник 23 август 2019

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93