Автори и използвани материали

В страницата са използвани иконки Silk icon set 1.3 (http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/), по лицензно споразумение Creative Commons Attribution 2.5 License.

В коледната украса са използвани иконки от www.icondrawer.com.

www.Zlatograd.com е изграден и поддръжан от екип специалисти