Етнографски Ареален Комплекс

Туризъм

Галя Балджиева

бул. "България" 123

03071/4166; факс: 4474

http://www.eac-bg.com

ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЕТНОГРАФСКИ АРЕАЛЕН КОМПЛЕКС - ЗЛАТОГРАД

 • Беседа с обиколка на обектите в Комплекса:
  • историко-етнографска музейна сбирка;
  • занаятчийски работилници – терзийска, гайтанджийска, сарашка, ножарска, резбарска, златарска, грънчарска, медникарска и тъкачна;
  • водни съоръжения – валявица, тепавица и воденица-караджейка.
 • Ресторантьорски услуги:
  • Гостилница-механа “Беловидово”;
  • Ресторант-винарна “Александрови къщи”
  • Кафене “Старият град” – тук може да се опита кафе, приготвено на пясък;
  • Гостилница-механа “При Воденицата”.
 • Хотелиерски услуги:
  • “Александрови къщи”
  • “Сивриева къща”
  • “Пачиловска къща”
  • “Коручева къща”
  • Туристическа спалня “Гребенци”
 • Еднодневни екскурзии в региона.

Фирмен каталог