e-поща

На фокус

Забравеният култ към св. цар Борис І

 

Пламен ПАВЛОВ

 

 

Личността и делото на по кръстителя на българи­те цар Борис-Миха­ил са детайлно изследва­ни и популяризирани от нашата историческа нау­ка. Въпреки това голямата  тема за българското пок­ръстване, за неговия ини­циатор и ревностен за­щитник ще остане винаги актуална.

 

Превратностите на на­шата история, особено ги­белните за българското средновековно културно наследство векове на ос­манското владичество, са пощадили нищожни фраг­менти [...]

Златоградски вестник 03 май 2016

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93