Новини

Статистическо: Около 950 човека отсъстват трайно, но все пак са жители на общината

Monday, 08 August 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Според статистиката за гражданското състояние на общината през изминалата 2021 г., общият брой на лицата с постоянен адрес тук, са повече с около 950 души от онези, водени по настоящ адрес на пребиваване – първите са 12 291 човека, а вторите – 11 343-ма.

 

Числата са към 15 декември 2021-а, отнасящи се до жителите на града и на всяко от останалите населени места. В Златоград например, лицата по постоянен адрес към тази дата са 7464, а тези по настоящ адрес са 6902. В с. Старцево съотношението е 2280:2121, в с. Ерма река те са 874:795, в с. Долен са 1162:1084, в с. Аламовци – 290:239, в с. Кушла са си общо 34, в с. Цацаровци – 59:54, в с. Страшимир – 94:76, в с. Пресока – 34:37.

Разбира се няма да е изненада, но данните за смъртността и родените в общината отново са отчайващи. Защото срещу родените през годината 34 деца, стои цифрата на починалите, която е 127. Справката показва, че в нито едно от селата не се води родено дете, всичките 34 са в града. Затова пък навсякъде се водят починали, от които най-много са в града – 82, в Старцево 20, в Долен 14, в Ерма река – 8.

Четири двойки са сключили брак в с. Долен, само две в с. Старцево. В Златоград сключените бракове са 49, а общо за общината – 56.

 

(Бр. 1/2022 на „Златоградски вестник”)