Новини

Борса: Какви са промените, отнасящи се до работодателите

Tuesday, 02 February 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По информация на Бюрото по труда за промяна в проект «Заетост за теб»,

увеличаването на периода на финансиране става до 6 месеца, като условието е за заапазване на 75% от работните места за половината от срока на финансиране.

 

Договорите, сключени по този проект, които не са с приключило фиансиране, ще са с възможност да бъдат анексирани, като за целта всеки работодател ще получи писмено известие. Увеличават се броя на работните места, които могат да се разкриват в зависимост от числеността на персонала: с персонал до 10 души – до 4 работни места; с персонал до 50 души – до 20 работни места; с персонал до 250 души – до 50 работни места и над 250 души – до 100 работни места. Работодателите, сключили договори, ще могат с допълнителна заявка да кандидатстват до максималния брой работни места.

По очакваното затваряне на обекти със заповед на Министъра на здравеопазването,

предстои публикуване на постановление на МС, с което да се регламентира възможността за изплащане на суми в размер на 24 лв. на ден /за пълен работен ден, при непълен работен ден – пропорционално/ за времето на ползване на неплатен отпуск /до 60 дни/. Очакваният срок за стартиране подаването на заявленията е 30. 11. 2020 г.

Подаването на заявленията ще може да се извършва по електронен път, чрез лицеинзиран пощенски оператор и на място в дирекция „ Бюро по труда”.

 

(Бр. 19/2020 на „Златоградски вестник”)