Новини

Темата: Мръсният въздух – какво показват фактите...

събота, 02 февруари 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ През 2015 г. замърсяването с фини прахови частици е довело до преждевременната смърт на 14 200 души в България, през 2016 – 10 110 души

 

 

Данните, цитирани в края на октомври от Световната здравна организация (СЗО), са за 2016 г. и обхващат децата до 14-годишна възраст, като изчислението е направено за ефекта от вдишването на прахови частици с диаметър 2. 5 микрона или по-малко (ПЧ2.5). Тези частици са твърде малки, за да бъдат видени или помирисани, но имат изключително вреден ефект и могат да причинят рак на белите дробове, астма и сърдечни болести. Според СЗО, преди две години поне 15 деца са починали в България, заради убийствени концентрации на прахови частици.

 

Иначе казано, на всеки три седмици и половина мръсният въздух е убивал по едно дете. Заключението на организацията за цялото население е, че заради заболявания, предизвикани от мръсен въздух, през 2016 г. са починали 10 110 българи. В края на октомври проучване на Европейската агенция по околната среда, обхващащо 41 европейски страни, показа, че през 2015 г. замърсяването с фини прахови частици е довело до преждевременната смърт на 14 200 души в България. Европейската комисия настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г., което установи, че България е нарушила задълженията си според Директивата за качеството на въздуха, като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите. Независимо че правителството е оставило процедурата да стигне до Съда на ЕС, т. е. от години е знаело за проблема, 19 месеца по-късно част от нужните мерки - например нови изисквания за съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, използвани за битово отопление - все още са на етап планиране. Ако България не предприеме необходимите действия и случаят отново бъде отнесен до Съда на ЕС, могат да бъдат наложени финансови санкции, предупреди еврокомисията.

В друго предупреждение от Брюксел се посочва, че българското законодателство не се опитва да сведе до минимум продължителността на периодите на превишаване на допустимите стойности. СЗО поставя акцента върху малките деца и като прилага метода DALY, показва каква е разликата между измереното реално състояние и една идеална ситуация, в която цялото население доживява старини без сериозни заболявания. Докладът предупреждава, че през 2016 г. близо 600 000 деца по света до 14 години (543 000 от тях под 5 години) са умрели само заради мръсния въздух в домовете или селищата им.

 

В Тетово в съседна Македония е бил най-мръсният в Европа - 8.1 пъти над нормата, следван от босненския град Тузла с 6.5 пъти. Проверката за България показва, че живеещите в София са били изложени през 2016 г. на два пъти повече от допустимата концентрация на опасните частици. В Пловдив показателят е 3 пъти (колкото в Перник, Горна Оряховица и Плевен), в Бургас - 2 пъти, във Варна - 70% и т. н. Средният показател за цялата страна е 170% над нормата.

 

(Бр. 20/2018 на „Златоградски вестник”)