Новини

Пътят Рудозем-Димарион: 11 млн. лв. за 7 км път Средногорци-Рудозем

Wednesday, 12 December 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Рехабилитацията и реконструкцията на 7 км от второкласния път Средногорци-Рудозем, водещ към новото ГКПП, ще струва близо 11 млн. лв.

Проектът се съфинансира от Програмата за трансгранично сътрудничество 2014-2020 и националния бюджет.

 

Първият участък е с дължина около 3,8 км. и е от края на Средногорци и до началото на кв. „Койнарци“ в Рудозем. Отсечката ще бъде реконструирана с възстановяване на нова пътна конструкция и нова асфалтова настилка. Предвидено е изграждането на бетонови и стоманобетонови подпорни стени. В отсечката има 5 мостови съоръжения, чийто габарит ще бъде уширен.

Вторият участък е близо 3,2 км. и започва от кв. „Койнарци“ в Рудозем до кв. „Освобождение“, в близост до бензиностанцията в града. Планирана е подмяна на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, ремонт на подпорни стени и мостово съоръжение.      

Рехабилитацията и реконструкцията на 7-километровия път ще бъде изпълнена от „Рудозем ГФ 2016“, в което участват: „Галчев инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Стойността на договора е 10 691 929 лв., а срокът за изпълнение е 16 месеца. Строителният надзор ще бъде осъществен от „Пътинвест инженеринг“ АД. Договорът им е за 220 574 лв.

Освен ремонта на 7-те км между Средногорци и Рудозем, е предвидено и изграждането на 2,6 км обходен път на Рудозем, който ще преминава по съществуващи улици на града, но и по нов терен. В момента се провеждат тръжните процедури за избор на изпълнител и строителен надзор, информира Областната администрация.

 

(Бр. 16/2018 на „Златоградски вестник”)