Новини

Празник на читалищното творчество

Saturday, 07 July 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Зорка ХАДЖИЕВА

 

 

С традиционно шествие по централната улица в града, самодейците от читалищата на Златоград, с. Ерма река и с. Долен отбелязаха тазгодишния мартенски празник на любителското художествено творчество. Своята празнична програма те представиха по-късно в р-т „Александър”, водени от гайдарския състав „Дельо войвода” и кукерската група „Бешбеши” на читалището в Долен.

Празника беше почетен и от областния управител Недялко Славов, а кметът на общината Мирослав Янчев връчи грамоти от Съюза на народните читалища за групите от Златоград, Ерма река, и Долен. Програмата включваше изпълненията на певческите  групи -  ДПФ „Надежда”, Младежка битова група, Мъжка битова група, ГСГП „Златен полъх”, Женска битова група /с. Ерма река/ и индивидуалните изпълнители Сергей Билянов, Роска Маринова и Христо Чаушев.

Гайдарите завладяха със своите изпълнения, а танцовите умения бяха  представени с изпълненията на Танцов състав „Акрани”, ТС „Искрици”/с. Долен/ и дамите  от клуб „Първи на хорото” и клуб „Хоро” /с. Долен/. В програмата беше включено и изпращането на зрелостниците от Златоград и с. Долен, които участват в художествените колективи.

 

(Бр. 6/2018 на „Златоградски вестник”)