Новини

Родопски насуски за нашине люде в Ксантийско

сряда, 15 юли 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

РАЗГОНЕНАНА МАЙКА

 

Ф адно гуляму нашенску селу ималу многу крави, пък немалу гуведар, та фсек сайбия пасал кравине колкуну крави имал, нолкува дене ф мясецан. И оти билили многу кравине, та утирну ни убигравал гуведаран да ги збира ут коща на коща, ам ги зимал ут краян на селуну, дену ги дукарвали врить ступанене. Пък вечеру хайванене сами си вървяли нах дума хми. Ага са е разгонела няква крава, та гуведаран турал пу адноа китка в рогувене хи, ступанинан да са сяти и да я уткара на бик. Адно момче питалу бубайка му оти са турили китьки на рогувене на тяхнана крава, пък бубайкуну му рекал, чи са я разгонила, та трябва да я карат на бик, да я яхне, та да са руди теле.

Ага адин день айноя чиляк тамань вървял нах дума му и гу присрощналу негвуну момче тарчещим и рукащим:

- Боба, боарже яла нах дума.

Чилякан гу пупитал:

- Ам оти бре, кина я станалу у нас?

Пък то утвоарналу:

- Боарже боба духодай, оти майка са я разгонила, та трява да я караш на бик.

Чилякан пак пупитал:

- Чем кой ти каза, чи са я разгонила майка ти бре?

Пък дятену утвоарналу:

- Ам никуй ми е не казал, я са самичек сятих, оти видех да са закичили китка майци в кусоана.  

 

(Бр. 8/2015 на "Златоградски вестник")