Новини

Връчиха на Славов ключа на областните двери

вторник, 07 април 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Златоградчанинът Недялко Славов стана новият областен управител в Смолянско.

На официална церемония той получи символичния ключ и печати на областта от досегашния управител Димитър Кръстанов.

„Съзнавам огромната отговорност, която ляга днес на плещите ми, но тя дава сили и енергия да се работи за по-доброто социално-икономическо развитие на областта“, каза Недялко Славов. – Считам, че трябва да показваме такова поведение, в което да заличаваме различията, породени от политически пристрастия, религиозен произход или други причини, защото сме призвани да работим в името на интересите на нашата област“, каза новият областен управител.

„Поканих всички народни представители на церемонията, това е знак, че ще работя с всеки един от тях“, добави Славов след церемонията. Освен приемен ден, той ще има и изнесени приемни в общинските центрове,  за да почувстват хората подкрепата на държавата. Славов е завършил икономика във Варна, беше заместник-областен управител при предишното управление на ГЕРБ, а след това бе за малко и народен представител в 41-то Народно събрание. 

При представянето на своя екип, новоназначеният Славов заяви, че той пряко ще наблюдава дейността по управление и разпореждане с държавната собственост, финанси, бюджет и човешки ресурси, превенция на риска, бедствия и аварии, регионално развитие и международно сътрудничество. 

Заместникът му Зарко Маринов е издател на в. „Отзвук” и поема култура, етнически, интеграционни и демографски въпроси, социални дейности и безработица, туризъм, спорт и младежки дейности, транспорт, съобщения и енергетика.

Вторият заместник е Адриан Петров, до момента на длъжността директор на ФА „Родопа”. Негови  ресори стават образование и наука, здравеопазване, земеделие, гори и екология, защита на потребителите, обществен ред и превенция на корупцията, административно и информационно обслужване, отбранително-мобилизационна подготовка.

 

(Бр. 1/2015 на „Златоградски вестник”)