Новини

Нова читалищна група печели признание

петък, 08 август 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Най-младата група за изворен фолклор към ОНЧ ”Просвета-1908” е с художествен ръководител Нели Шъкова. Създадена едва през 2013 г., тя вече завоюва първите си успехи с подготвения свой репертоар.

След изявата й в Деня на самодееца, групата участва и в XIV-я Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче” Стара Загора, където й беше присъдена Златна лира на Орфей  . Същото отличие получиха и индивидуалните изпълнители Радиела Бенковска, Йордан Манев и Николай Масатев. На Пламен Бенковски му е присъдена Бронзова лира на Орфей.

Заниманията на младежите с българския фолклор са похвални и уважителни, защото те са утрешните носители и пазители на богатите ни народни традиции.

Зорка Хаджиева

 

(Бр. 5/2014 на „Златоградски вестник”)