Новини

Започна ремонтът на пътя към Костадин в Табахната

неделя, 02 февруари 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Сградите на четири детски градини в общината – ЦДГ „Радост” и ЦДГ „Снежанка” в Златоград, ЦДГ „Детски свят” в с. Долен и ЦДГ „Щастливо детство” в с. Старцево, ще се обновят фасадно по проект, финансиран от САЩ. Подменя се дограмата им, прави се външна изолация и боядисване, както и вътрешен ремонт на електрическата инсталация и ВиК мрежата. По проект за енергоефективни мерки пък сградите на ОУ „Васил Левски” и СОУ „Антим I” в Златоград, също ще подобрят състоянието си. Чрез проектът "Трансгранична достъпна инфраструктура” за европейско териториално сътрудничество Гърция-България, вече се ремонтира пътят Златоград към св. Костадин в района на Табахната.

Предвижда се изпълнение на улица с пълни габарити и размери, като пътното платно е 6 м, а двата тротоара - по 1.5 м. Предвижда се благоустрояване и на улици в кв. Тракия: ул. "Христо Смирненски", ул. "Възраждане" и ул. "Стефан Караджа" - отводняване чрез изграждане на отводнителни решетки и полагане на нов асфалт.

 

(Бр. 19/2013 на „Златоградски вестник”)