Новини

Маломерни паралелки в училищата ни - с допълнителни средства от местния бюджет

сряда, 12 декември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Кризата в златоградските училища набира темп и вече стига до необходимостта ОбС да утвърждава маломерни паралелки в почти всяко от тях.

Така след информацията от преди месец, че в основното училище в с. Ерма река вече няма да има първи, втори и седми клас, в него са утвърдени „класове” от трети до осми клас с маломерен брой ученици – между 2 и 8 броя в клас. При това, трети и четвърти, както и пети и шести класове, ще бъдат в слята форма на обучение, тъй като имат по трима ученици.

Гимназията в с. Старцево продължава новата учебна година с една паралелка първолаци (13 ученика), но с 11-16 броя ученици в пети, шести, седми, осми и десети класове.

Един маломерен (13 ученици) ще бъде пети клас в гимназия „Антим І” и един с 14 ученика ще е девети клас в ПГ „Христо Ботев”.

Три маломерни паралелки ще има в училището в с. Долен (11-13 ученика) в трети, четвърти и осми клас.

За всички тях общината ще трябва да осигури допълнителни средства в размер на 28 083 лв. за тази учебна година, решиха съветниците.

 

(Бр. 18/2012 на „Златоградски вестник”)