Новини

Кушла е с проблем при назначаване на кметски наместник

сряда, 04 април 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Кметът на общината назначи кметски наместници за три от населените места в общината. Това са Пресока, Цацаровци и Страшимир, а в с. Кушла среща проблем, поради клаузата „уседналост” в закона за местните избори – т. е. човек може да бъде назначен за кметски наместник на дадено село, само ако е жител и живее понастоящем в него, при това регистрацията му там е осем месеца преди датата на изборите, както гласи закона. Проблема за граничната Кушла е в това, че всичко младо и читаво, с корени оттам, отдавна се е преселило и живее с регистрация в града, а в селото живеят около 40 възрастни хора.

За с. Пресока е назначен досегашният наместник Стефан Николов, за с. Страшимир – също досегашния Борис Пулев, а за с. Цацаровци – Красимир Цонов, който ще е първи мандат, тъй като досегашния е заминал на гурбет в Англия.

Съгласно кризисната финансова ситуация в страната, обаче, може би кметът и тук имаше право на творческа мисъл за реорганизация и така, както за Станково и Доганица отговаря кметът на с. Долен, така за Пресока можеше да отговаря кметът на Старцево. Все в този дух Цацаровци и Страшимир спокойно можеха да имат един кметски наместник, а за проблемното гранично Кушла е редно да има отговорност самият общински кмет… Тогава може би и оставащият „черен” и прашен път до селото ще види така отдавна чакания асфалт. И не за друго, а заради нарасналата в този случай отговорност на златоградския градоначалник.

 

(Бр. 3/2012 на „Златоградски вестник”)