Новини

Изсуши ме, изгори ме…

четвъртък, 15 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
(Изп. Емине Буруджи –
с. Демерджик) 
И́зсуши́ ме, и́згори́ ме,
ти ме сто́ри су́хо дъ́рво,
су́хо дъ́рво, я́ворьово,
Ми́нке ле, мо́ме. 
Зе́ми бра́два, са́сечай ме,
та ме сто́ри на две, на три.  
Та ме сто́ри си́тни трьо́ски,
та ме збе́ри в а́лен ме́ндиль,
та ме ме́тни на два йо́гня,
Ми́нке ле, мо́ме -
я́ да го́рем - ти да ме гле́даш. 
Да ми ста́нам га́лень пе́пел,
за́метей ме с ру́сата ко́са,
за́вързай ме в бя́лата ше́рпе,
Ми́нке ле, мо́ме -
йо́тнесой ме край дени́зен,
да ме кла́деш на бял пла́мен. 
Да ме ду́е бя́лен вьо́тер,
Ми́нке ле, мо́ме -
да не гле́дат мо́йсе йо́чи,
га́ ше и́деш с дру́го лю́бе.
Бр. 18/2011 на "Златоградски вестник" 
(Из сборника под печат „Южнородопският
български фолклор в Ксантийско”, съст. Е. Ушев)