Новини

Съветниците да проявят солидарност с гражданите

сряда, 07 юли 2010 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Тъй като миналия брой на вестника, в който бяхме преразказали накратко въвеждащия текст към подписката за намаляване заплатите на съветниците, свърши бързо от пунктовете за разпространение, а запитванията по проблема не стихваха, по-долу публикуваме пълния текст, с който гражданите бяха призовани да се подпишат.    ЗВ

 

Драги съграждани!

В бр. 3 от тази година на "Златоградски вестник" се изнасят данни за новогласуваните месечни заплати на общинските съветници и техния председател на Общинския съвет. От това е видно как в условията на финансова, икономическа и социална криза, обхванала цялата страна,  когато и в нашата община се увеличава безработицата,  а маса хора напускат града и съставните му села в търсене на препитание във вътрешността на страната и все по-често в чужбина, виждаме как нашите избраници безмилостно и тихомълком от нас си увеличават заnлатите, за да вземат тавана от полагащото се по закон. Така всеки от съветниците взема 350-400 лв. месечно, а председателят им Пламен Чингаров си е позволил огромен бюджет от 116 хил. лв., в които 1200 лв. лична месечна заплата, плюс 4500 лв. командировки в cтpaната и чужбина, плюс 7400 лв. за перо "Материали" и прочие разхищения.

Това за нас, кaтo грждани и данъкоплатци в общината, които трябва да осигуряват този паричен ресурс, когато в цялата страна се орязват публични разходи, за да имa средства за най-належащи плащания като пенсии, лекарства, издръжка на безработни и т. н., е категорично неприемливо и изразяваме своя протест срещу своеволието на съветниците да получават тези огромни заплати, облечени уж в законна форма.

Настояваме членовете на общинския съвет в Златоград и тeхния председател да поемат своята отговорност в тази кризисна за страната ни година и да проявят поне малка солидарност с наc, обикновените хора, които ежедневно понасяме тежестите на кризата в страната.

Това те могат да направят, като се вслушат в предложенията ни и прегласуват решенията си от февруари миналата година, с което да намалят общинските ресурси, които насочват в своите джобове, по наше предложение по cледния начин:

1. Общинските съветници да получават 30% от средната брутна заплата в общинската администрация, вместо 60 на сто, кaкто ca си гласували;

2. Председателят на общинския cъвет дa получава месечна заплата, кaкто всички останали председатели досега, а именно 50% от заплатата нa кмета, а не 75 на сто, както е в момента.

Настояваме за гласуването на тези предложения още на следващото заседание на ОбС, което да се извърши поименно от съветниците, за да знаят избирателите кой как е гласувал по тях.

Подкрепяме искането си с настоящата подписка, водени от отговорността на граждани, на които не им е все едно какви средства влизат в общината и за кaкво се изразходват те - за това дa ce решават проблемите ни, или да се източват от 17 души, които доказват с всяка сесия, че мислят само и единствено колко пари дa присвоят за себе си и  как по-ефикасно да стане това.

(Текст към гражданската подписка,

под която сложиха подписите си 326 човека)

 

Бр. 8/2010 на „Златоградски вестник”