Новини

Съветниците на Сидеров и Чингаров ще си проверяват конфликтните интереси

вторник, 05 май 2009 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

На заседанието през януари общинският съвет определи 7-членен състав на комисията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.Председател е адв. Григор Джангалов, а секретар Жечка Хаджийска. Останалите членове са Кирил Даскалов, Емил Хумчев, Емилия Кръстева, Йорданка Романова – всички от управляващата група съветници, и Ясен Башов – граждански представител.Представителите на ГЕРБ отказали присъствие, тъй като колегите им ги приравнили с гражданската квота на Ясен Башов, като им предложили едно място, въпреки  че са втора по големина група след тази на Сидеров. Групата на екскмета Чаушев, макар и два пъти по-малка от ГЕРБ, получила две места, противно на всяка логика.

„Искахме секретарското място в комисията да бъде за нас, както и един член, което би съответствало на представителството ни в ОбС – казват от втората по големина група. – Фактът, че те искаха всичко за себе си, показва нечистите им намерения за в бъдеще, за което искат сами да се проверяват, тъй като ние нямаме притеснения за конфликтни интереси”, казват от групата, която готви писмена реакция за заседанието през февруари. Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е в сила от януари т. г. и поражда някои изисквания както към лицата, заемащи публични длъжности, така и към общинските съвети -  декларирането, приемането, съхраняването, обявяването на обстоятелства, създаващи предпоставка за конфликт на интереси. Декларации в ОбС следва да подадат кметовете и заместник-кметовете на общини и на райони; общинските съветници; представителите на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала.

Избраната комисия създава необходимата организация за подаване на декларациите от посочените лица, заемащи публични длъжности. Тя обявява декларациите в официалната интернет страница на общината (www.zlatograd.bg) и подържа регистър с тяхното съдържание, съхранява ги в срока, предвиден от  закона. Извършва също така проверки по сигнали  или искания за установяване на наличие на конфликт на интереси на посочените лица, заемащи публични длъжности и изготвя доклад за констатации по проверките.

 

 (Бр. 4/2009 на „Златоградски вестник”)